Körslag

Vi kan verkligen rekommendera denna aktivitet till de lek- & tävlingssugna sällskapen,
små som stora! Aktiviteten genomförs och drivs av professionella artister/coacher.

Innan middagen delas sällskapet in i grupper där varje grupp får sin egen coach/körledare. Sedan följer repetitionen i ca 1,5 tim i form av körsång & enklare koreografi.
Själva körslaget framförs lite senare under middagen där lagen underhåller varandra med
sina nummer. Det behöver inte koras en vinnare. Ibland kan det lämpa sig bättre att se det hela som en show istället för att tävla. Det är helt upp till kunden själv att avgöra.

Körslaget kan göras på olika teman, t.ex. rock, 80-tal, disco, schlager, osv. 
Om inget fast tema/koncept har satts för kvällen i övrigt så rekommenderar vi ett varierat låtval.

Med fördel kan man addera till stylister, kläder & rekvisita som stärker helhetsupplevelsen.
Eller kanske vågar ni er på en ledningsgruppsshow?
Möjligheterna är många!